ثبت نام بیمه تکمیل درمان بازنشستگان سال 1398

                          

**قابل توجه همکاران محترم بازنشسته ، از کارافتاده و مستمری بگیران متقاضی بیمه تکمیل درمان **

 

پیرو مصوبه بند 3 صورتجلسه 301 کمیته رفاه 1398/03/22 مقرر گردید ، در قرارداد سال جاری (98)مبلغ حق بیمه ی درمان تکمیلی بازنشستگان ، مستمری بگیران، از کارافتادگان و وظیفه بگیران که مشمول دریافت کمک هزینه های رفاهی طبق دستورالعمل خدمات و تسهیلات رفاهی می شوند ، حداکثر تا دو نفربرای هر خانواده (فرد اصلی و یک نفر ار افراد تحت تکفل )توسط شرکت و از محل پرداختی های مصوب به آنان محاسبه و به شرکت بیمه گر مجری قرارداد درمان پرداخت گردد. 

لذا همکاران محترم بازنشسته ، از کار افتاده ، مستمری بگیر و وظیفه بگیر فقط در صورتی که متقاضی بیمه ی تکمیلی درمان برای نفرات بیشتری می باشند نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمائید .

 

ثبت نام بیمه تکمیل درمان بازنشستگان سال

  

خلاصه اي از قرارداد بيمه ي جامع تامين و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق ( بازنشستگان)

 

شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي

 

تاريخ شروع قرارداد : 1398/04/01               تاريخ خاتمه ي قرارداد : 1399/04/01 

موضوع قرارداد : عبارت است از بيمه ي خدمات درماني ناشي از حادثه و بيماري بيمه شدگان . 

بيمه شدگان : عبارتند از کارکنان ( کارمندان _ کارگران ) شاغل ( رسمي ، قراردادي ، پيماني و قرارداد انجام کار معين مشخص ) ، بازنشستگان , از کار افتادگان ، مستمري بگيران و وظيفه بگيران به همراه اعضا خانواده مطابق ماده ی 58 قانون تامين اجتماعی و يا افراد تحت تکفل آنان ( طبق قوانين ذيربط)

 

1) فرزندان پسر کارکنان شاغل و بازنشسته و ازکارافتاده ی تحت پوشش حداکثر تا سن 20 سالگي و در صورت ارايه ي مدارک مثبته مبني بر اشتغال به تحصيل در يکي از دانشگاه ها و مؤوسسات آموزش عالي و يا در اثر نقص عضو يا بيماري 

كه از كارافتاده تلقي شوند ، با ارايه ي گواهي معتبر همراه با مستندات قانوني مطابق مقررات صندوق پايه به همراه ليست اوليه از طريق بيمه گزار به بيمه گر ارايه شود . 

2) فرزندان دختر تا 18 سالگي و پس از آن به شرط عدم ازدواج و عدم اشتغال به کار . 

3) فرزندان دختر مطلقه همچنين فرزندان دختري که همسر خود را از دست داده اند و قانوناً تحت تکفل بيمه شده ي اصلي قرار مي گيرند مجدداً از تاريخ ثبت طلاق و يا تاريخ فوت همسر به شرط عدم اشتغال .

4) پدر و مادر تحت تکفل بازنشستگان ( از کار افتادگان ) ، مستمري بگيران و وظيفه بگيران در صورت داشتن دفترچه ي بيمه گر پايه ( تامين اجتماعي ) مي توانند از مزاياي بيمه ي تکميلي استفاده نمايند . 

5) فرزندان معلول ذهني و جسمي بيمه شده ي اصلي که قانوناً تحت تکفل آنان مي باشند ، با ارايه ي مدارک مثبته از مراجع ذيصلاح و با تاييد بيمه گذار ، بدون محدوديت سني تحت پوشش خواهند بود .

 

حق بيمه : حق بيمه ي ماهانه هر يک از بيمه شدگان به شرح ذيل خواهد بود :

مبلغ 800.000 ريال حق بيمه ي ماهانه براي هر يک از بازنشستگان ، مستمري بگيران ، وظيفه بگيران از کار افتادگان ) و افراد تحت تکفل آنان ( که داراي دفترچه ي درماني بيمه گر پايه مي باشند ) براي جبران هزينه هاي مازاد بيمارستاني و پاراکلينيکي از تاريخ شروع قرارداد ( 1398/04/01 ) تا پايان قرارداد ( 1399/04/01 ) مي باشد ، که مقرر گرديد« در قرارداد سال جاری مبلغ حق بيمه ی تکميلي درمان افراد مذکور حداکثر تا دو نفر برای هر خانوار ( فرد اصلی و يک نفر از افراد تحت تکفل آن ها ) که برای هر نفر مبلغ -/9,600,000 ريال و برای دو نفر مبلغ 19.200.000 ریال در طول مدت قرارداد می شود توسط شرکت و از محل پرداختی های مصوب به آنان محاسبه و به صورت ماهيانه به شرکت بيمه گر مجری قرارداد درمان پرداخت گردد. به تعداد هر نفر اضافی بايستي ‹‹ سالانه به مبلغ 9.600.000 ريال به ازاي هر يک از بيمه شدگان به صورت نقد و يا يک فقره چک به تاريخ 98/12/04 ›› پرداخت نمايند.

 

توضيح اين که : فقط برای هر يک از نفرات مازاد يک فقره چک به مبلغ 9.600.000 ريال در تاريخ 12/04/98 پرداخت نمايدبرای دو نفر اول (بیمه شده و یک نفر تحت تکفل) به پرداخت چک نمی باشد.

 

کليه ي افراد متقاضی بيمه ي تکميلي برای نفرات بيش از دو نفر ( همكاران محترم بازنشسته ، از كار افتاده و خانواده ي همكاران متوفي ) مي بايست مبلغ حق بيمه ي مذکور را:

الف) در صورت پراخت نقدی: ( بيش از دو نفر طبق مصوبه ی فوق ) حداکثر تا پايان روز پنج شنبه مورخ 98/05/10 ‹‹ به حساب جاری شماره ی 270804535 نزد بانک رفاه شعبه آب وبرق بنام شرکت کارگزاری رسمی بیمه آتیه.

ب) در صورت ارائه چک: به شماره حساب 4721086483 نزد بانک ملت در وجه شرکت بیمه تعاون (تعاونی) صادر نمایند و مدارک ( کپي شناسنامه و کارت ملي بيمه شده کپي صفحه اول دفترچه ي درماني بيمه گر اول ) در شهرستان ها به اداره ي مالي اداري شهرستان ها و در حوزه ي ستادي به دفتر کانون بازنشستگان تحويل نمايند .››

اداره ي مالي در شهرستان ها پس ازجمع آوري مدارک هاي و چک های ثبت شده در سايت ذيل , گزارش ليست تفكيكي همراه با اسامی ساير متقاضيان بيش از دو نفر را به همراه مشخصات و چک های ثبت شده و ... به شرکت تامين آتيه ي و يك رونوشت نيز از گزارش مذكور به امور كاركنان و رفاه ارسال نمايند .

 

متقاضيان محترم بيمه ی تکميلی , جهت ثبت نام اينترنتی به سايت www.atieh-ins.com مراجعه و پس از ثبت نام و تکميل کامل اطلاعات , تاييديه و کد رهگيري دريافت نمايند و دقت نمايند ملاک استفاده از بيمه ی تکميلي برای بيش از دو نفر, ثبت نام در سايت مذکور و تکميل اطلاعات و دريافت کد رهگيري می باشد .

 

تعهدات قرارداد جهت بازنشستگان همانند شاغلين به استثناء پوشش دندانپزشکي و عينک بوده و اين بيمه شدگان مي بايستي حتماً از دفترچه هاي درماني خود (دفترچه ي درماني سازمان تامين اجتماعي) استفاده نموده و در ظهر نسخه ي سوم دفترچه ، مبالغ فرانشيز پرداختي خود بابت خدمات دريافتي از نسخ اول و دوم را از مراجع درماني ثبت و مهر و امضاء نمايند تا شرکت بيمه گر بتواند ضمن اخذ نسخه ي سوم هزينه هاي مربوطه را بررسي و پرداخت نمايد .

 

‹‹ جهت اطلاع بازنشستگان ، از کار افتادگان ، وظيفه بگيران و مستمري بگيران محترم نکات ذيل حايز اهميت است . ›› 

1-   هر سه نسخه ي دفترچه لازم است مهر پزشک ، داروخانه ، آزمايشگاه و يا ساير مراکز درماني را داشته باشد . 

2-   در کليه ي موارد پزشکي لازم از دفترچه ي بيمه گر پايه ( دفترچه ي بيمه ي تامين اجتماعي ) استفاده نمايند .

3-   در صورتي که از دفترچه ي درماني بيمه گر پايه استفاده شود مبلغ پرداخت شده توسط بيمه شده بدون اعمال فرانشيز و صددرصد ، حداکثر تا سقف ( تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ) قابل پرداخت مي باشد و در صورت عدم استفاده از سهم بيمه گر پايه ، پس از كسر 30% فرانشيز70 % هزينه ها و با رعايت مفاد قرارداد جامع تامين و حفظ سلامت كاركنان قابل پرداخت مي باشد .

4- در رابطه با دارو لازم است توسط داروخانه نام و قيمت داروهاي دريافتي خارج از تعهد بيمه گر به صورت پرينت چاپ شده وممهور و تاييد گردد .

5-   هزينه هاي داروهاي خارجي برابر قيمت توليد داخلي آن محاسبه مي گرددو در صورت تشخيص پزشک متخصص به ضرورت استفاده از داروي خارجي که مشابه داخلي دارد ، بايد توسط پزشک معالج پشت نسخه ی مربوطه توضيحات لازم در رابطه با ضرورت مصرف دارو بيان و توسط پزشک معتمد شرکت بيمه گر تاييد شود .

6- هزينه ي داروهاي خارجي که در تعهد بيمه گر اصلي نمي باشد ، لازم است درپشت برگه نسخه توسط پزشک متخصص توضيح لازم داده و تاييد گردد و سپس به تاييد پزشک معتمد متخصص شرکت بيمه گر نيز برسانند .

 

موارد زير از شمول تعهد خارج هستند : 

هزينه هاي دندانپزشکي , عينک ، اعمال جراحي زيبايي ، اتاق خصوصي در بيمارستان ، واکسيناسيون و لوازم آرايشي و بهداشتي . 

تبصره ي 1 : کارکناني که در طول قرارداد بازنشسته و يا از کار افتاده مي شوند از زمان بازنشستگي و يا از کار افتادگي مي توانند ضمن تحويل دفترچه هاي درماني با پرداخت حق بيمه ي مربوط به بازنشستگان ( 800.000 ریال ماهانه )براي هر نفر، پوشش هاي همانند شاغلين به استثناي هزينه هاي مربوط به عينک و دندانپزشکي را دريافت نمايند ، در غير اين صورت با پرداخت حق بيمه ي شاغلين پوشش هاي همانند شاغلين حداکثر تا انتهاي قرارداد يا سه ماه از شروع بازنشستگي را دريافت نمايند . 

تبصره ي 2 : در صورت استفاده از سهم بيمه گر پايه ، مشمولين بند فوق از پرداخت فرانشيز معاف بوده و در غير اين صورت فرانشيز هاي مقرر ( با اعمال 30% فرانشيز ) خواهد شد و همچنین اگر این قبیل از بیمه شدگان مشمول بند فوق باشند و بیمه گر پایه ، تعهدی نداشته باشند و یا هزینه های دارویی که سهم بیمه گر پایه در آن تعریف نشده باشد. تعهدات بیمه گر با اعمال فرانشیز 10%انجام خواهد شد .

 

روش انجام کار در شهرستان ها و مشهد به شرح ذيل خواهد بود : 

   همکاران محترم بازنشسته و بيمه شدگان بيمه ي تکميلي در شهرستان ها بايستي مدارک و نسخ هزينه هاي درماني را تحويل مسوؤلين پرسنلي شهرستان ها نموده و مسوؤلين پرسنلي موارد و هزينه ها را ( هر هفته و حداکثر در پايان هر ماه ) در نرم افزار ثبت و پرينت آن به همراه اسناد و مدارک را براي سرکار خانم روحانی ارسال نمايند و پس از تاييد هزينه ها , مبالغ به حساب تنخواه درمانی شهرستان ها يا حساب اعلام شده ي افراد واريز می گردد که به اداره ی مالي اداری شهرستان ها نيز اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد . 

کليه ي بازنشستگان محترم حوزه ی ستادی و يا ساکن در مشهد مي توانند جهت دريافت وجوه نسخ درماني خود ، در روزهاي يکشنبه از ساعت 8 الی 12 به حوزه ی ستادی( ادراه درمان رفاء - آقای خردمند ) مراجعه نمايند.

 

در صورت هر گونه تغییر در روش پرداخت یا روزهای پرداخت مراتب را به اطلاع همکاران محترم بازنشسته خواهند رسید.

 

بيمه شدگان محترم بيمه ي تکميل درمان در صورت هر گونه سؤال و يا هماهنگي جهت اخذ معرفی نامه های بيمارستانی با شماره ی 05138937277 اداره ی درمان و رفاه و يا در موارد اوژانسي و يا در صورت نياز به بستري شدن در روزهاي تعطيل با شماره های همراه 09158038955 آقای ناصرالدين و 09153137764 آقاي خردمندتماس بگيرند.

 

جلال عزيزي فر

رييس اداره ي درمان و رفاه

فرم ثبت نام