معاون اول رئيس جمهور: صنعت بيمه؛ ضامن آرامش و اطمينانِ بخش هاي اقتصادي است

هشتمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه با حضور معاون اول رئيس‌جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس كل بيمه مركزي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و مديران بازار سرمايه و بازارهاي پولي و مالي در تهران آغاز به كار كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در مراسم افتتاحيه هشتمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه از صنعت بيمه به عنوان ضامن آرامش و اطمينانِ بخش هاي اقتصادي ياد كرد و گفت: شركت هاي بيمه با آرامش و اطميناني كه به سرمايه گذاران مي دهند، مي توانند نقش پر رنگي در اصلاح ساختار هاي اقتصادي و تقويت بخش هاي سرمايه گذاري داشته باشند.
جهانگيري با قدرداني از سازمان هايي كه در راستاي تحقق دولت الكترونيك تلاش كرده اند، گفت: اين موضوع براي رئيس جمهور از اهميت بالايي برخوردار است و بايد تمام بخش ها در اين مسير گام برداند تا دولت الكترونيك به معناي واقعي خود تحقق يابد.
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين مراسم از جهش بزرگ اقتصادي خبر داد و گفت: در صورت همكاري سه ركن اصلي بازارهاي مالي يعني بورس، بانك و بيمه جهش اقتصادي بزرگي در ايران رخ مي دهد.
وزير اقتصاد از عدم اطمينان سرمايه گذاران به عنوان يكي از موانع سرمايه گذاري در كشور نام برد و گفت: صنعت بيمه به عنوان ركن سوم بازارهاي مالي كشور با ايجاد اطمينان، اعتماد و كاهش ريسك فعاليت هاي اقتصادي مي تواند مكمل ساير اركان بازار مالي باشد و زمينه را براي سرمايه گذاري فراهم كند.
طيب نيا بيمه مركزي را يكي از اعضاي خانوادة بزرگ اقتصادي كشور خواند و گفت : اين نهاد حاكميتي برنامه‌اي براي توسعه‌ صنعت بيمه تهيه كرده كه در نهايت به افزايش نفوذ صنعت بيمه در كشور منتهي مي شود. وي افزود اصلاح ساز وكارهاي نظارتي و ارائه‌ي خدمات متنوع و الكترونيكي، توسعة فرهنگ بيمه، استقرار سيستم نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه، كاهش تصدي گري بيمه مركزي و كاهش بيمه اتكايي اجباري از ديگر اهداف اين برنامه است.
شايان ذكر است، اين دوره از نمايشگاه با شعار فاينكس، يك رويداد، صدها فرصت سرمايه گذاري و با حضور ۳۵۱ شركت داخلي و ۹ شركت خارجي از سوييس، آلمان، انگليس، تركيه، ايتاليا، كره جنوبي، قبرس، يونان و عمان در فضايي حدود ۴۰ هزار مترمربع برگزار شد و عنوان بزرگترين نمايشگاه صنعت مالي خاورميانه را به خود اختصاص داد.
هشتمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه  با حضور بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و شركت هاي بيمه تا ۲۱ خرداد ماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپاست.