رييس كل بيمه مركزي: اعتمادسازي هويت صنعت بيمه است

برقراري ارتباطات رسانه اي و نقش آفريني روابط عمومي، بدون شناسايي فرصت ها و چشم اندازهايي كه فراروي صنعت بيمه وجود دارد، ممكن نيست.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي، محمد ابراهيم امين در نشست شوراي مديران روابط عمومي صنعت بيمه، با اعلام اين مطلب افزود: نقش صنعت بيمه در توسعه اقتصاد ملي و سرنوشت جامعه بسيار پيچيده اما انكارناپذير است و اگر تمامي ابعاد اين صنعت را به خوبي نشناسيم هر كاركردي موثر نخواهد بود.
رييس كل بيمه مركزي خاطر نشان كرد: متغييرهاي گوناگوني بر پديده هاي پيچيده و جهان امروز اثرگذاراند و در چنين شرايطي بدون تخصص كافي، هيچ اظهار نظري كامل نيست و اهداف مورد نظر را محقق نمي كند.
امين افزود: روابط عمومي با كليت عملكرد صنعت بيمه و توقعاتي كه از آن مي رود و همچنين نقش و سهم آن در توسعه اقتصادي تعريف مي شود و به همين خاطر بايد نگاه گسترده تري به اين مقوله داشته باشيم.
رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اين نكته كه برخي اظهارنظرها و تحليل هاي رسانه اي مبتني بر  اطلاعات و داده ها صحيح نيست، تصريح كرد: به دليل ضعف اطلاع رساني و شفاف نبودن برخي عملكردها،‌ صنعت بيمه گاه با عناوين و اتهام هاي ناصحيح و واهي زير سوال مي رود كه بايد اين آسيب برطرف شود.
وي اتخاذ رويكرد سكوت را در برابر طرح اتهامات بيمه اي نادرست دانست و گفت: رويكرد صحيح،‌ دفاع از كيان صنعت بيمه است و بايد ظرفيت ها و قابليت هاي اين صنعت با پرهيز از بزرگنمايي و تاكيد بر واقع گرايي، اطلاع رساني شود.
رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنان خود بر اهميت موضوع تبليغات اشاره كرد و افزود: نگاه تبليغاتي نوين حركت از «برندسازي» به «اعتمادسازي» است كه در واقع ماهيت و هويت صنعت بيمه نيز بر همين اصل اعتماد سازي استوار است.
وي اظهار كرد: تمامي قراردادهاي بيمه اي بر پايه اعتماد متقابل شكل مي گيرد و همين موضوع  بايد زير ساخت مباحث تبليغاتي و اطلاع رساني صنعت بيمه قرار گيرد.
امين با اشاره به برخي نكات منفي بيمه اي كه از سوي محافل رسانه اي مطرح مي شود، تصريح كرد: نگاه هاي منفي نسبت به اين صنعت مستلزم آسيب شناسي است و در يك نگاه كلي مسئوليت شفافيت سازي تصوير صنعت بيمه، بر عهده روابط عمومي است.
رييس كل بيمه مركزي با اشاره به برخي آسيب ها و مشكلات اطلاع رساني، گفت: متاسفانه پس از گذشت چند دهه از عمر بيمه هاي بازرگاني هنوز برخي رسانه ها در تفكيك وظايف و ماموريت هاي صنعت بيمه به عنوان متولي بيمه بازرگاني و بيمه هاي ديگر نظير بيمه‌هاي تامين اجتماعي مشكل دارند و وظيفه سنگين تعيين حدود و مرزبندي‌ها بر دوش روابط عمومي‌ها احساس مي‌شود.
محمد ابراهيم امين،‌ مقوله فرهنگسازي را موضوعي پيچيده و جدي ارزيابي كرد و با برشمردن شاخص‌هاي فرهنگسازي، اظهار داشت: مباحث فرهنگسازي مربوط به حوزه حاكميت است و درصنعت بيمه اين ماموريت بر عهده بيمه مركزي گذاشته شده اما نهادهاي ديگر حاكميتي نظير صدا و سيما نيز بايد در اين عرصه حضور موثر و مداوم داشته باشند. وي افزود: براي نهادينه سازي فرهنگ بيمه بايد موانع و آسيب‌هاي توسعه صنعت بيمه را شناسايي كرده و به‌طور ويژه براي رفع آنها برنامه‌ريزي كنيم.
رئيس كل بيمه مركزي با تاكيد بر نقش اساسي آموزش مفاهيم بيمه‌اي در سنين كودكي ابراز اميدواري كرد تفاهم‌هاي جدي بين آموزش و پرورش و صنعت بيمه برقرار شود تا مساله آموزش به شكلي كاربردي و ملموس دنبال شود چرا كه ما اعتقاد داريم مساله آموزش بيمه يك پيش‌نياز اساسي به شمار مي‌رود.
امين در بخش ديگر از بيانات خود به اهميت خاص رشته بيمه شخص ثالث و ارتباط مستقيم آن با ماموريت روابط عمومي خاطر نشان كرد: موضوع بيمه شخص ثالث بايد در اولويت روابط عمومي‌هاي صنعت بيمه باشد زيرا با تغييرات اخير، اين رشته بيمه‌اي به اثرگذارترين و سرنوشت سازترين رشته بيمه اي كشور مبدل شده است. وي با اشاره به آمار بالاي قربانيان حوادث جاده‌اي افزود: توجه ويژه به موضوع شخص ثالث و ترغيب رسانه‌ها به تبيين ابعاد مختلف اين رشته بيمه‌اي و اطلاع‌رساني دقيق مي‌تواند تحولات گسترده‌اي را در اين صنعت رقم بزند.
امين با قدرداني از فعاليت‌هاي صورت‌گرفته در روابط عمومي‌هاي صنعت بيمه بر ادامه هدفمند اين روند گفت: فرهنگ بيمه در واقع همان تصوير خوشايندي است كه از فعاليت‌هاي بيمه‌اي در ذهن بيمه‌گذاران نقش مي‌بندد و در اين ميان پايبندي به تعهدات از سوي شركت‌هاي بيمه و اطلاع رساني شفاف روابط عمومي‌ها نقش اصلي را ايفا مي‌كنند.
وي افزود: منطق بيمه‌گري، منطق احتياط است اما اين احتياط به مفهوم محافظه كاري مطلق نيست و مي‌توان اطلاعات شفاف كاربردي و قابل فهم را دراختيار همگان گذاشت تا اين صنعت به عنوان يك نياز جدي در سطح جامعه مطرح شود.
رئيس كل بيمه مركزي در پايان بر ضرورت خردگرايي تاكيد كرد و گفت: گفتگوي رودررو درمان چالش‌هاي موجود در عرصه روابط عمومي است و با تك گويي و انحصار گرايي هيچ نتيجه‌اي عايد نخواهد شد.
گفتني است در انتهاي اين نشست، مديران روابط عمومي شركت‌هاي بيمه‌، نقطه نظرات خود را در حضور رئيس كل بيمه مركزي مطرح كردند.