بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث (CGL)

 
این بیمه نامه از ضروری ترین بیمه نامه های حوزه ساخت و ساز و کارهای تولیدی و خدماتی می باشد که همراه با کلیه پوشش های تکمیلی ارایه شده است.
مدت بیمه نامه : یکسال که در سال های بعد قابل تمدید می باشد.
موضوع بیمه نامه
:
جبران صدمات بدنی وارد به کارکنان، پیمانکاران ، اشخاص ثالث و سایر اشخاص دخیل در حین انجام کار و در محل مورد بیمه با رعایت قانون کار مصوبه سال 1368 و قانون بیمه و کلیه شرایط مندرج در بیمه نامه

پوشش های اصلی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

  • هزینه پزشکی در طول مدت بیمه برای کلیه کارکنان
  • غرامت فوت ونقص عضو برای هر نفر در ماه های عادی
  • غرامت فوت برای هر نفر در ماه های حرام
  • غرامت فوت و نقص در طول مدت بیمه برای کلیه کارکنان

سایر پوشش های تکمیلی:
این پوشش ها اختیاری است و بیمه گذار با توجه به نیاز اقدام به انتخاب هریک از این پوشش ها می نماید.
1- محل اقامت کارکنان و ماموریت های خارج از کارگاه
2- اماکن وابسته به کار مانند رستوران ، حمام ، سالن ورزشی و...
3- صدمات وارده به کارکنان ناشی از وسائط نقلیه موتوری
4- مسئولیت پیمانکاران فرعی
5- مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور
6- پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
7- پرداخت هزینه های پزشکی مازاد بر هزینه های قابل جبران توسط سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی
8- پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و درمان
9- پوشش بیمه حادثه شخص بیمه گذار ، کارفرما ، صاحبکار ، پیمانکار ، مشاور ، ناظر.
10- جبران مطالبات احتمالی سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های جایگزین
11- جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث.
12- پرداخت مابه التفاوت دیه هر سال علاوه برتعهدات خریداری شده در بیمه نامه تاسه سال
13- پوشش حوادثی که با نوع فعالیت کارکنان ارتباطی ندارد.
14- صدمات بدنی و ارش.
15- کار در شب و اضافه کاری.
16- کار در ایام تعطیلات .
17- پوشش نگهبان در شب.
18- اوقات رفت و برگشت از منزل به محل کار و بالعکس.
19- جبران دستمزد کارکنان که در حین کار مصدوم شده اند.
20- پوشش کارکنان اتباع خارجی .
21- جبران خسارات ناشی از نقص عضو های بیش از یک دیه تا سه دیه و یا بیشتر

مثال : در صورت بروز حادثه منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی و هزینه های پزشکی برای هریک از کارکنان بیمه گذار، پیمانکاران و کارکنان آنها و اشخاص ثالث و سایر اشخاص دخیل در ساخت وساز شركت بيمه خسارات وارده را بر اساس تعهدات خریداری شده پرداخت می نماید.


دریافت فرم پیشنهاد بیمه نامه