بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (Contractors' Plant & Machinery)

این بیمه کلیه خسارت های با منشأ بیرونی وارد بر ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران مانند: لودر، گریدر، بولدوزر، سایدبوم، جرثقیل و ... را که به عنوان ابزار کار پیمانکاران می باشد، جبران می نماید.
مدت بیمه:حداکثر یک سال می باشد که می تواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد.
سرمایه مورد بیمه :
ارزش ماشین آلات (شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود)
فرانشیز بیمه :
خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.
خسارات تحت پوشش:

 • صاعقه – انفجار – آتش‌سوزی
 • زلزله – زلزله دریائی – آتشفشان
 • رانش زمین – نشست زمین – لغزش زمین – ریزش کوه یا صخره
 • تگرگ – یخ زدگی – یخ شناور
 • سیل – آب گرفتگی – امواج دریا یا آب
 • طوفان – گردباد – تندباد
 • عدم مهارت – اجرا با کیفیت نازل
 • غفلت – سهل‌انگاری – خطای غیر عمد
 • دزدی
 • باران – برف – بهمن
 • خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفای حریق
 • سقوط – تصادم – واژگونی
 • خرابکاری غیر گروهی

سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه نامه مستثنی شده است